Arrow
Laatste nieuws

13-05-2009
De vernieuwde website van Kwido is vandaag online gezet.


Arrow
Over ons

Visie

Kwido streeft ernaar zorg in de thuissituatie te verlenen die de zorgvrager zelf niet meer zelfstandig of met hulp van mantelzorg kan verlenen. Kwido wil dit doen op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de zorgvrager.

Naast respect voor de klant, oog op de kwaliteit en betrokkenheid, is het geven van warme zorg van groot belang. Warme zorg helpt om een sfeer te creëren, waarin onze klanten zich veilig voelen, waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen. Bij warme zorg staat niet zo zeer hoedanigheid in de therapie, maar de aard van de zorg centraal.