Arrow
Laatste nieuws

13-05-2009
De vernieuwde website van Kwido is vandaag online gezet.


Arrow
Financiën

Kwido werk met persoonsgebonden budget. Het PGB is voor veel mensen een uitkomst. Het aantal budgethouders die een PGB aanvragen om te besteden in de zorg groeit snel. Een persoonsgebonden budget geeft de budgethouder vrijheid. Weliswaar binnen afgesproken regels. Mensen die professionele hulp nodig hebben in de thuiszorg zijn met een pgb minder afhankelijk van het bestaande aanbod van de zorg. Kwido biedt thuiszorg aan tegen scherpe tarieven. De kosten kunt u financieren met uw Persoons Gebonden Budget, of gewoon particulier.

Kosten en tarieven

Tarieven op aanvraag. De tarieven voor onze zorgverlening kunt u per e-mail van ons ontvangen. wij hanteren standaard tarieven, wij kijken wat de cliënt wil en nodig heeft en stemmen daar de zorg op af. Samen met ons wordt er een voor uw situatie, optimale zorgverlening afgesproken. Zodra wij een zorgplan gemaakt hebben, stellen we het tarief vast. Het tarief, de dagen en de uren komen te staan in het zorgcontract dat we met u afsluiten. Het tarief wordt berekend vanaf de eerste zorgdag. Zodra u een zorgovereenkomst met ons aangaat ontvangt u maandelijks een rekening van ons. Onze medewerkers houden de gewerkte zorguren bij en zullen deze aan u laten zien en laten ondertekenen. Kwido zal zich inspannen om deze zorg zo snel mogelijk in gang te zetten. Dit kan per direct of zo spoedig mogelijk. Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor krijgen?

Wat is een pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe krijg ik een persoonsgebonden budget (pgb)? Een persoonsgebonden budget (pgb) is mogelijk vanuit twee regelingen: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het hangt van de soort zorg af welke regeling u moet gebruiken, en hoe u de zorg kunt aanvragen.

Indicatiebesluit; toekenningsbeschikking Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u als aanvrager toe, en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor bepaalt welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode u dit krijgt en wanneer u het geld krijgt uitbetaald. Het zorgkantoor stuurt u deze gegevens in een toekenningsbeschikking.

Pgb voor Wmo-voorzieningen. U gaat naar het Wmo-loket van uw gemeente voor hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woonvoorzieningen. De naam van het Wmo-loket kan per gemeente verschillen. Soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket.